Assalamu’alaikum, Wr. Wb
Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbil ‘alamin washolatu wassalamu alla asrofil ambiyai mursalin wa ‘ala alihi washohbihi ajma’in. Ama bagd.
Ingkang kawulo hormati poro Sesepuh pini sepuh
Ingkang kawulo Bapak .......
Ingkang kawulo hormati Ketua KR Barada Praja
Ingkang kawulo hormati Sedoyo rencang-rencang KR Barada Praja
Langkung rumiyin monggo kito panjataken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi kito pinten-pinten kenikmatan, salah setunggalipun nikmat kesehatan sehinggo wonten ing dalu puniko kito saget makempal wonten dalemipun Bapak……. wilujeng mboten wonten halangan setunggal punopo.amiin..
Sholawat ugi salam mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad SAW, engkang kito antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil Qiyamah Amin.
Wonten mriki kawulo minongko pranoto adicoro, badhe maosaken susunan acoro wonten dalu puniko :
1.     Pembukaan
2.     Sambutan
3.     Musyawaroh
4.     Penutup
Mekaten saking kawulo, menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo kulo nyuwun agungin pangapunten. Akhiron…
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb